КЛУБСКО РАКОВОДСТВО

МЕНАЏМЕНТ

Небојша Стојковиќ

Претседател

Јане Николоски

Спортски директор

Петар Димоски

Портпарол

Христијан Петрески

комет администратор-секретар

Миле Спиркоски

генерален секретар

Гоце Јонзоски

Лекар на прв тим

Александар Столески

Физиотерапевт

Игор Гркоски

веб администратор